Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
YURTDIŞINDAKİ AKTÜERLİK SINAVLARI

YURTDIŞINDAKİ AKTÜERLİK SINAVLARI

CAS VE SOA

Aktüerya Bilimleri hayat sigortasının çıktığı ilk zamanlar olan 1972 yıllarında İngiltere de meydana gelmeye başladı. İşlerin teknik doğası nedeniyle ilk Aktüerler matemetikçilerden çıkmıştır. Sayısal olarak büyümeleri 1848 yılında İngiltere de Aktüerler Enstitüsü (İnstitute of Actuaries) nün kurulmasıyla biçimlendi. Bundan sekiz yıl sonra iskoçya da Aktüerler Fakültesi (The Faculty of Actuaries) kuruldu. USA da 1889 yılında Amerika Aktüerler Birliği(The Actuarial Society of America) ve 1909 da Amerika Aktüerler Enstitüsü(The American İnstitute of Actuaries) kuruldu. Bu iki Amerikan organizasyonu 1949 yılında birleşerek Aktüerler Birliği(Society of Actuaries,SOA) ni kurdular.

 

20. yüzyılın ilk yıllarında USA da problemler artarak hastalık, sakatlık, kaza ve özellikle işçilerin tazminatları gibi aktüeryal hesaplamalar istiyordu. Ortaya çıkan yeni problemlerdeki farklılıklar ve geleneksel hayat sigortası 1914 yılında Amerika Kaza Aktüerler ve İstatistiksel Birliği(The Casualty Actuarial and statistical Society of America) nın kurulmasına öncülük etti. Dr.I.M.Rubinow bu birliğin şekillenmesinde sorumlu olan  kişiydi ve bu birliğin ilk başkanıydı. Bu birliğin biçimlenmesi sırasında (Fellow) Sorumlu Aktüerlerden oluşan 97 üyesi bulunmaktaydı. Daha sonra bu birlik 14 mayıs 1921 tarihinde Kaza Aktüerler Birliği(Casualty Actuarial Society) ne dönüştü.

 

Bu birliğin amacı Aktüerya Bilimlerinin içerdiği konular olan mal, kaza ve benzer risklere maruz kalma konusunda bilgiyi geliştirmek; üyelerin niteliklerini tespit etmek ve standartlarını yükseltmek; üyelerin yeteneklerini ve yönetimlerini üst seviyelere çıkarmak ve Aktüerya Bilimlerinin farkındalığını arttırmaktır. Bu birliğin amaçları doğrultusundaki aktiviteleri; sigorta mağdurlarıyla iletişim halinde olma, verilerin değerlendiğilmesi ve karşılaştırılması, seminerlerin verilmesi, kütüphanelerin açılması ve araştırmalarla desteklenmektedir.

 

Birliğin üyeleri sigorta şirketlerinde istihtam eden, Endüstri danışmalığı yapan, ulusal broker lar, muhasebe firmalarında çalışanlar, çeşitli sigorta departmanlarında çalışanlar  ve federal ülkelerde çalışan Aktüerler den oluşmaktadır. Ayrıca birlik bağımsız danışmanlarıda kapsamaktadır. Birlik te üyeler 3 ayrı sınıfa ayrılıyorlar. Fellow, Associates ve Affiliates. Bunlardan Associates CAS nın yaptığı 9 sınavdan ilk 7 sinde başarıyla geçenlere verilen isimdir ve yardımcı Aktüerler olarak adlandırılırlar. Fellow ise CAS nın yaptığı tüm sınavları başarıyla tamamlamış olanlardır ve Aktüer olarak adlandırılırlar. Affilities ler ise hayat sigortası konusunda kendini geliştirmek isteyen ve CAS ta etkin olarak görev yapmak isteyen kişileri kapsamaktadır.

 

 

CAS SINAVLARI

 

Casualty Actuarial Society sınavları bahar aylarında ve güz aylarında yılda iki kez olmak üzere Amerika Canada ve birtakım başka ülkelerde değişik şekillerde yapılmaktadır. CAS ın sınavlarına girebilmek için önkoşul olarak kabul edilen ve kişilerin sınavlara girebilmesi ve gerekli alt yapının oluşturulabilmesi için Eğitimsel Deneyim Değerlendirmesi (Validation by Educational Experience-VEE)  sınavlarının başarıyla verilmesi gerekmektedir. Bu sınavlar Uygulamalı İstatistiksel Metotlar, Finans ve Ekonomi olmak üzere 3 ayrı sınav şeklinde yapılır. Bu birliğin yaptığı dokuz sınavdan ilk dört tanesi aktüeryal ön sınavlar olarak adlandırılır ve bu dört sınavı CAS ve SOA birlikte düzenler. CAS ın yaptığı sınavlardan ilk yedi sınavın tamamını geçenler Associates(Yardımcı Aktüer) olarak adlandırılıyor. Daha sonra bu Associates (Yardımcı Aktüerler) ler diğer kalan iki sınavı geçerlerse Fellow(Sorumlu Aktüer) olarak adlandırılıyorlar.

 

Buradaki yedinci sınav Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri içindir. Bu sınav ilgili ülkelerin sigorta ve vergilendirme yönetmenlikleri hakkında bilgi sahibi olmak için yapılan bir sınavdır. Hangi ülkede yapılıyosa o ülkenin kuralları ve yönetmeliklerini içeren bir sınav şeklinde yapılır.

 

Sınavların içeriği:

 

Associateship (Yardımcı Aktüerlik) Gereklilikleri

 

Eğitimsel Deneyim Değerlendirmesi

VEE-Uygulamalı İstatistiksel metotlar

VEE-Finans

VEE-Ekonomi

 

 1. Sınav: Olasılık (SOA nın exam P sınavı ile aynı)
 2. Sınav: Finans Matemetiği (SOA nın exam FM sınavı ile aynı)
 3. Sınav: Aktüeryal Modeller: (3F) Finans Ekonomisi (SOA nın exam MFE sınavı ile aynı) ve (3L) Yaşam Olasılıkları ve İstatistik
 4. Sınav: Aktüeryal Modellerin Yapısı ve Değerlendirilmesi (SOA nın exam C sınavı ile aynı)
 5. Sınav: Mal ve Kaza Sigortasına Giriş ve Fiyatlandırma
 6. Sınav: Rezerv, Sigorta Muhasebesi Prensipleri, Reasürans, Şirket Risk Yönetimi
 7. Sınav: Yıllık Beyannameler, Vergilendirme, Tüzük (Kanada veya Amerika için)

 

Fellowship (Sorumlu Aktüerler) Gereklilikleri

    

 1. Sınav: Yatırım ve Finans analizi
 2. Sınav: İleri Düzey Fiyatlandırma

 

 

SOA(Society Of  Actuaries) SINAVLARI

 

SOA sınavlarında ön koşul olarak kabul edilen sınavlar 1. seçenekte belirtilen sınavlardır. SOA sınavlarından ilk 9 sınavın hepsini geçenler Yardımcı Aktüer (Associateship) olarak adlandırılırlar. Yardımcı Aktüerler daha sonra yapılan 10. sınavı (SOA FSA Modules & Capstone Modules) da kazanırlarsa Sorumlu Aktüer (Fellowship) ünvanını alırlar. Sorumlu Aktüerler kendilerini daha iyi bir şekilde geliştirebilmeleri için Tasarım ve Fiyatlandırma sınavı ve Şirket Bakışaçısı Sınavı olmak üzere iki sınava daha tabi tutulurlar. Bu sınavlardan başarılı olduktan sonra Amerika Birleşik Devletlerinde Kayıtlı Aktüer olabilmek için Kayıtlı Aktüerler Sınavı yapılır ve böylece sınavlar tamamlanmış olur.

 

 1. VEE Prerequisites (Validation by Educational Experience in Economics, Corporate Finance, and Applied Statistical Methods): Ekonomi, Finans ve Uygulamalı İstatistiksel Metotlar konularında önkoşul olarak kabul edilen sınavlardır.
 2. SOA Exam P (Probability exam): Çoktan seçmeli ve 3 saat süren olasılık sınavıdır.
 3. SOA Exam FM (Financial Mathematics and Validation of Economics and Corporate Finance exam): Çoktan seçmeli ve iki saat süren bir Finans Matemetiği sınavıdır. CAS ın 3. sınavı ile eşdeğerdir ama bu sınavı geçmek CAS ın 3. sınavından muaf kabul ediliyor yanlız CAS ın 3. sınavını geçmek bu sınavdan muaf olduğumuz anlamına gelmemektedir.
 4. SOA Exam M (Actuarial Models exam): Çoktan seçmeli ve dört saat süren bir Aktüeryal Modelleme sınavıdır.
 5. SOA Exam C (Construction and Evaluation of Actuarial Models and Validation of Applied Statistics exam): Çoktan seçmeli ve dört saat süren bir Atüeryal Modellerin Yapısı ve Değerlendirilmesi sınavıdır.
 6. SOA FAP Modules 1-8 (Fundamentals of Actuarial Practice modules): Aktüeryal Uygulama Modüllerinin Temeli(1-8)
 7. SOA FAP Exam 1 (Fundamentals of Actuarial Practice exam 1): Aktüeryal Uygulamaların Esasları 1. sınavı
 8. SOA FAP Exam 2 (Fundamentals of Actuarial Practice exam 2): Aktüeryal Uygulamaların Esasları 2. sınavı
 9. SOA APC (Associateship Professionalism Course): Yardımcı Aktüer (Associateship) Profesyonelleşme Kursu
 10. SOA FSA Modules & Capstone Modules (Fellow of the Society of Actuaries modules and capstone modules): Atüerler Birliği Sorumlu Aktüer Modülü ve Capstone Modülü
 11. SOA Exam DP (Design & Pricing exam): Tasarım ve Fiyatlandırma sınavı
 12. SOA Exam CSP (Company/Sponsor Perspective exam): Şirket Bakışaçısı Sınavı
 13. SOA EA Exams (U.S. Enrolled Actuaries exams): Kayıtlı Aktüerler Sınavı

RDS KURUMSAL

Gelişen organizasyonu ve yönetim yapısı ile Ülkemize değer katmak için buradayız. 

03124464070 - www.rdsdenetim.com.tr

Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No:10/9 Çankaya ANKARA