Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
TÜRKİYE'DE AKTÜERLİK SINAVLARI

 

TÜRKİYEDE AKTÜERLİK SINAVLARI

Türkiyede aktüerlik sınavları birinci seviye sınavları, ikinci seviye sınavları, üçüncü seviye sınavları ve dördüncü seviye sınavları olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci Seviye Sınavlarını başarıyla tamamlayanlar stajyer aktüer, Birinci Seviye Sınavları ve İkinci Seviye Sınavlarını başarıyla tamamlayanlar ise yardımcı aktüer unvanını alır. Birinci Seviye Sınavları başarıyla tamamlanmadan İkinci Seviye Sınavlarına girilemez. Yardımcı aktüer unvanına sahip olanlar, Üçüncü Seviye Sınavlarında başarılı olmaları hâlinde aktüer unvanını alırlar.

 

Birinci seviye sınavları dört ayrı sınavdan oluşmaktadır. Birinci sınav Temel Sigortacılık ve Ekonomi, ikinci sınav Matematik, üçüncü sınav Olasılık ve İstatistik ve dördüncü sınav ise Finansal Matematik derslerinden oluşmaktadır. Birinci seviye sınavlarını tamamlayabilmek için bu dört sınavdan da geçmek gerekmektedir. Bunların tamamını tamamlamadığınız sürece ikinci seviye sınavlarına giremezsiniz.

 

İkinci seviye sınavları  yine 4 ayrı sınavdan oluşmaktadır. Birinci sınav Muhasebe ve Finansal Raporlama, ikinci sınav Hayat ve Hayatdışı Sigortaları Matematiği, üçüncü sınav Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme ve dördüncü sınav ise Finans Teorisi ve Uygulamaları derslerinden oluşmaktadır. İkinci seviye sınavlarını tamamlayabilmek için bu dört sınavdan da geçmek gerekmektedir. Bunların tamamını tamamlamadığınız sürece üçüncü seviye sınavlarına giremezsiniz.

 

Üçüncü seviye sınavları 5 ayrı sınavdan oluşmaktadır. Birinci sınav   Finans, Yatırım ve Risk Yönetimi, ikinci sınav  Hayatdışı Sigortalar ,üçüncü sınav Hayat Sigortaları, dördünvü sınav Sağlık Sigortaları ve beşinci sınav ise  Emeklilik Sistemleri derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü seviye sınavlarını tamamlayabilmek için bu beş sınavdan da geçmek gerekmektedir.

 

Dördüncü seviye sınavları ise özel durumlar için yapılan sınavlardır. İki sınavdan oluşmaktadır.

 

Birinci sınav Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve diye adlandırılmaktadır. Bu sınav uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar içindir. Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar, Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarından muaftır. Bu kişiler, Türk Sigortacılık, Uygulamaları ve Yasal Çerçeve Sınavlarında başarılı olmaları

yabancı uyruklu kişilerin TÖMER (Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından açılan Türkçe Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından yeterli puan aldıklarını gösterir belge alması veya denkliği Müsteşarlıkça kabul edilen Türkçe yeterliğini gösteren belgeye sahip olması hâlinde Sicile kaydedilirler.

 

İkinci sınav ise Özel Alan Sınavları olarak adlandırılmaktadır. Bu sınav Müsteşarlıkça belirlenecek alanlarda aktüer unvanını haiz kişilere yönelik olarak gerekli görülen hâllerde açılır.

RDS KURUMSAL

Gelişen organizasyonu ve yönetim yapısı ile Ülkemize değer katmak için buradayız. 

03124464070 - www.rdsdenetim.com.tr

Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No:10/9 Çankaya ANKARA