 Birinci Seviye Sınavlarının her bir sınav oturumu 162 TL’dir.
 İkinci Seviye Sınavlarının her bir sınav oturumu 186 TL’dir.
 Üçüncü Seviye Sınavlarının her bir sınav oturumu 220 TL’dir.
 Dördüncü Seviye Sınavı (Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve Sınavı) 350 TL’dir.