Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
YURTDIŞINDA AKTÜERLİK

İşin teknik doğası nedeniyle ilk aktüerler matematikçilerden çıkmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda Aktüerlerin sayısındaki artış 1848 yılında İngiltere'de Aktüarya Enstitüsü'nün kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bundan sekiz yıl sonra İskoçya'da Aktüarya Fakültesi kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1889 yılında Amerikan Aktüerler Birliği ve 1909 yılında Amerikan Aktüarya Enstitüsü kurulmuştur.

20. yüzyılın başları itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalık, maluliyet ve kaza sigortalarında, özellikle 1911 yılından itibaren uygulanan işçi tazminatlarından kaynaklanan problemler aktüaryal yaklaşımlar gerektirmiştir.Yeni problemler ve geleneksel hayat sigortası uygulamaları arasındaki farklar 1914 yılında “Amerika Kaza Aktüaryası ve İstatistik Birliği''nin kurulmasına yol açmıştır. Amerikan Aktüerler Birliği ve Amerikan Aktüarya Enstitüsü 1949 yılında birleşerek Aktüerler Birliği'ni oluşturmuştur.

 

 

 

 

YURTDIŞINDA AKTÜERLERİN ÇALIŞMA ALANLARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

 

Yurtdışında Aktüerler kazandıkları sınavlara göre Hayat sigortası aktüerleri, Mal ve Kaza Sigortası Aktüerleri, Finans Aktüerleri ve Danışman Aktüerleri olmak üzere dört ayrı alanda uzmanlaşırlar.

 

Hayat sigortası aktüerleri olasılık tablolarını oluştururlar ve bu tablolardan yararlanarak hasar durumunda bir şirketin müşterilerine ödeyeceği hasar tazminatlarının tutarını belirlerler.

 

Mal ve Kaza Sigortası Aktüerleri; sigortalının yaşına, cinsiyetine, kaza yapıp yapmadığına, otomobilin özelliklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak otomobil kazaları sonucunda sigortalının beklenen(tahmini) tazminat miktarlarını hesaplar.

 

Finans Aktüerleri, ticari ve yatırım bankalarında kredi yönetimine ve şirketlerin menkul değerlerinin arzına göre fiyatlarının belirlenmesinde yardımcı olmaktadırlar.

 

Danışman Aktüerler, bir şirkete bağlı olmaksızın müşterileri ile kontrat bazlı anlaşmalar yaparak, müşterilerine danışmanlık hizmeti sağlayarak, bu meslek grubu içerisinde önemli bir yere sahiptirler.

 

İçerisinde risk kavramının yer aldığı her alanda aktüerler hizmet vermektedirler. Amerika Birleflik Devletleri’nde 2002 yılında 15.000 aktüer istihdam edilmiştir. İstihdam edilen bu aktüerlerin % 70’i ücretli ve maaşlı olarak sigorta sektöründe çalışmaktadır. Sigorta sektöründe çalışan aktüerler hayat ve sağlık sigorta flirketlerinde, mal ve kaza sigorta şirketlerinde, emeklilik planlarının yönetilmesinde, sigorta acentelerinde ve broker olarak hizmet vermektedirler. Bu grubun dışında kalan aktüerler özellikle yönetim ve halkla ilişkiler konularında ortaklıklarda ya da danışman aktüerlik hizmeti veren kuruluşlarda çalışmaktadırlar. A.B.D.’de, istihdam imkanları gittikçe artan bilgisayar,veri metodlama hizmetleri, sağlık hizmetleri, yönetim ve aktüeryal danışmanlık vb. sektörlerde, aktüerlerin

de istihdam imkanları hızla artmaktadır.

 

Ekonomik küreselleşlmenin devam etmesi ve şirketlerin operasyonlarını  yurt dışına genişletmesinde; yeni bir fabrikanın kurulması veya yabancı yardımcı kazanma gibi risklerin değerlendirilmesinde, aktüerlere olan ihtiyaç gittikçe atrmaktadır.

 

 

 

 

YURT DIŞINDA AKTÜERYA BİLİMLERİ EĞİTİMİ VEREN KURULUŞLAR

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

.......................................................................................................................................................

RDS KURUMSAL

Gelişen organizasyonu ve yönetim yapısı ile Ülkemize değer katmak için buradayız. 

03124464070 - www.rdsdenetim.com.tr

Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No:10/9 Çankaya ANKARA