(*) 03.08.1998 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği'nin geçici maddesi çerçevesinde anılan yönetmeliğin yayımı tarihinden önce usulüne uygun olarak aktüer ünvanını almış ve Müsteşarlıkça aktüerliğe kabul edilmiş olanlar;

 

                                                          Aktüerler sicili

 

 

ÜLKEMİZDE AKTÜERYA BİLİMLERİ EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR

 

OKUL İSMİ

EĞİTİM TÜRÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Y.LİSANS/LİSANS

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

LİSANS

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Y.LİSANS

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Y.LİSANS