Türkiyede Aktüer olabilmek için Hazine Müsteşarlığının yaptığı 3 aşamalı sınavlardan geçmiş olmak gerekmektedir. Bu sınavlara yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilir. Yurtdışında öğrenim görenlerin sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilmektedir.